Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 1 (2013) s. 381-396
Agnieszka Bieda, Paweł Hanus

 

do góry