Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 1 (2013) s. 413-432
Ryszard Hycner, Agnieszka Wiśniewska

 

do góry