Afazja jako zaburzenie mowy po urazie mózgu : studium przypadku

Logopedia Silesiana, Tom 1 (2012) s. 133-139
Tatiana Lewicka, Anna Szmal

 

do góry