Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku

Radzyński Rocznik Humanistyczny, Tom 1 (2001) s. 171-188
Grzegorz Welik

 

do góry