Contemporary leaders and leadership : new challenges for women

MAZOWSZE Studia Regionalne, Tom 17 (2015) s. 67-78
Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska

 

do góry