"Sola Scriptura: leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym: ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne", Tomasz Lisowski, Poznań, 2010 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Tom 7 (2012) s. 162-165
Stanisław Koziara , Tomasz Lisowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry