Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem

Elpis, Tom 17 (2015) s. 65-80
Andrzej Borkowski

 

do góry