Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia "osoba pełniąca funkcję publiczną" : rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 1 (2005) s. 23-56
Piotr Kardas

 

do góry