Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 1 (2005) s. 69-89
Sławomir Szyrmer

 

do góry