Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 1 (2005) s. 91-101
Dorota Habrat

 

do góry