Służba więzienna - model a rzeczywistość : próba oceny

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 1 (2005) s. 139-151
Jerzy Migdał

 

do góry