Zaniechanie jako zamach na dobro prawem chronione a obrona konieczna

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 2 (2005) s. 45-77
Paweł Burzyński

 

do góry