Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym : zarys problemu

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 2 (2005) s. 79-96
Agnieszka Barczak-Oplustil

 

do góry