Z problematyki upoważnienia do obrony w procesie karnym (art. 83 § 2 k.p.k.) - charakter prawny upoważnienia do obrony : (wokół postanowienia Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2003 r.) : część I

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 2 (2005) s. 221-253
Antoni Bojańczyk

 

do góry