Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacji

Problemy Rozwoju Miast, Tom 11, Numer 2 (2014) s. 117-126
Aleksandra Wagner, Vesna Gulin

 

do góry