Współczesna etyka bułgarska

Etyka, Tom 19 (1981) s. 212-220
Ewa Klimowicz , Wasil Momow (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Wasil Momow (red.), "Etika, socyalnoje poznani3e, nrawstwiennoje powiedienije", Sofia 1979

 

do góry