"Dziennik 1933-1945 : wybór dla młodych czytelników", Victor Klemperer, Kraków 1999 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Tom 1 (2002) s. 263-266
Edyta Chrobaczyńska , Victor Klemperer (aut. dzieła rec.)

 

do góry