Spory polityczne wokół istoty demokracji w Polsce w latach 1945-1947

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Tom 1 (2002) s. 83-96
Michał Śliwa

 

do góry