"Zawsze wśród ludzi", Bronisław Zbigniew Machura, Kielce 2000 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Tom 1 (2002) s. 257-258
Krzysztof Urbański , Bronisław Zbigniew Machura (aut. dzieła rec.)

 

do góry