Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 roku

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Tom 3 (2007) s. 134-150
Inga Kawka

 

do góry