Pochodzenie życia: krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów

Filozofia Nauki, Tom 23, Numer 3 (2015) s. 113-131
Małgorzata Gazda

 

do góry