Prace polowe z meteorologii i klimatologii studentów I roku geografii WSP w Krzeszowicach w lipcu 1954 r.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, Numer 4 (1955) s. 43-47
Stanisław Wojs

 

do góry