Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego we wrześniu 1939 roku

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 108-125
Stanisław Andryszczyk

 

do góry