Charakter władzy Władysława Opolczyka na Rusi Halickiej w latach 1372-1378 i 1386-1387 : aspekt numizmatyczno‑historiograficzny

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 4 (8) (2012) s. 139-149
Marta Żuk

 

do góry