Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na przykładzie powiatu ostrołęckiego

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2(17) (2015) s. 9-19
Kazimierz Krzysztof Bloch, Paweł Szulkowski

 

do góry