Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w III osi "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" PROW 2007-2013

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2(17) (2015) s. 20-31
Bronisław Dutka

 

do góry