Wiedza marketingowa przedstawicieli władz gmin subregionu ostrołęckiego

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2(17) (2015) s. 32-39
Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Pazula

 

do góry