Rola i znaczenie polityki zalesieniowej w procesie kształtowania obszarów wiejskich w Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2(17) (2015) s. 63-75
Bartosz Mickiewicz, Irina Pilvere

 

do góry