"Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki", Marek Szydło, Warszawa 2005 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Tom 3 (2007) s. 271-273
Inga Kawka , Marek Szydło (aut. dzieła rec.)

 

do góry