Pułapki tożsamości : kilka uwag o kategoriach płci w narracjach gender studies

ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura, Numer 2 (9) (2004) s. 119-132
Monika Baer

 

do góry