Wybór dostawcy z zakresu usług outsourcingowych w IT

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 3 (2006) s. 59-66
Karol Kreft

 

do góry