Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 3 (2006) s. 115-133
Jacek Michalak, Magdalena Wojarska, Dariusz Waldziński

 

do góry