Ludzie (w) ruchu świecie przywództwa ad hoc

ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura, Numer 1 (26) (2013) s. 15-19
Zygmunt Bauman

 

do góry