Maryja wzorem nowego człowieka : ku symbolicznej reinterpretacji teologicznych orzeczeń o Maryi

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 1 (2001) s. 313-346
Józef Majewski

 

do góry