Teologia szkaplerza

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 1 (2001) s. 367-374
Wacław Siwak , Marian Zawada (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zawada M. "Tren królewskiej szaty. Teologiczne aspekty szkaplerza karmelitańskiego", Kraków 2000

 

do góry