Maryja w drodze do Ojca : audiencja generalna : (Watykan, 12 stycznia 2000 r.)

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 1 (2001) s. 396-398
Jan Paweł II

 

do góry