Akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie : (Watykan, 6 października 2000 r.)

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 2 (2001) s. 377-379
Jan Paweł II

 

do góry