"Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2, 35)" :cierpienie Maryi w świetle starotestamentowego przepowiadania

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 3 (2001) s. 11-25
Urszula Szwarc

 

do góry