Rozwój nauki o istocie i roli cierpienia Maryi w dziele zbawienia

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 3 (2001) s. 153-167
Jana Moricová

 

do góry