"Bogurodzica w teologii i kulcie Prawosławia" : konferencja naukowa : (Białystok, 9 VI 2001)

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 3 (2001) s. 353-354
Adam Stankiewicz

 

do góry