Maryja Dziewica, Matka jedności : teologiczno-liturgiczne kierunki w dialogu ekumenicznym

Salvatoris Mater, Tom 3, Numer 4 (2001) s. 33-70
Achille M. Triacca

 

do góry