Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C - 463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 159-173
Mateusz Fras

 

do góry