Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 12 (2013) s. 133-164
Filip Balcerzak, Stanisław Sołtysik

 

do góry