W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 12 (2013) s. 165-197
Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec

 

do góry