Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 12 (2013) s. 199-205
Nikodem Rycko

 

do góry