Przepisy wymuszające swoje zastosowanie jako instrument ochrony "strony słabszej" umowy ubezpieczenia

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 15 (2014) s. 31-47
Krzysztof Pacuła

 

do góry