Wizja ożywionych kości według księgi Ezechiela 37,1-14: komentarz egzegetyczny

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 6 (1993) s. 7-32
Zbigniew Godlewski

 

do góry