Spór Antiocheński i jego rola w walce Pawła z Żydującymi

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 6 (1993) s. 35-47
Kazimierz Romaniuk

 

do góry