Kronika apokryfów Nowego Testamentu I

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 6 (1993) s. 307-309
Marek Starowieyski

 

do góry