Przemówienie inauguracyjne: Ks. prof. dr. hab. Ludwik Królik – Prodziekan PWTW

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 6 (1993) s. 323-326
Ludwik Królik

 

do góry